Prawo PDF Drukuj Email

   Akty prawne

   2019

   1. Statut Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy - 30.10.2019 (do pobrania)

   2018

   1. Statut Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy - 29.08.2018 (do pobrania)

   2. Statut Szko?y Podstawowej nr 52 w Bydgoszczy - 29.08.2018 (do pobrania)

   3. Statut XIX Liceum Oglnokszta?c?cego w Bydgoszczy - 29.08.2018 (do pobrania)

   4. Statut Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy - 22.06.2018 (do pobrania)

   5. Statut XIX Liceum Oglnokszta?c?cego w Bydgoszczy - 18.06.2018 (do pobrania)

   2017

   1. Statut Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

   2. Statut Przedszkola nr 81 w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

   3. Statut Szko?y Podstawowej nr 52 w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

   4. Statut Gimnazjum Nr 42 w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

   5. Statut XIX Liceum Oglnokszta?c?cego w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

   ARCHIWUM

   Statuty - ARCHIWUM od 2009 do 2016 (do pobrania)


   Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: poniedziałek, 25 października 2010
   Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: środa, 30 września 2020
    

   Items details

   • Hits: 5311 clicks
   • Average hits: 41.8 clicks / month
   • Last visit was 9 hours and 10 minutes ago
   • Number of words: 330
   • Number of characters: 2258
   • Created 11 years and 7 months ago at poniedziałek, 25 października 2010 by Pawe? Wysi?ski
   • Modified 8 months ago at środa, 30 września 2020 by Pawe? Wysi?ski

   Tecox component by www.teglo.info