Instrukcja korzystania z BIP PDF Drukuj Email

   Nawigacja i wyszukiwanie informacji

   Nawigacj? po stronach BIP-ZS nr 33 umo?liwia menu umieszczone w lewej cz??ci strony. Strony BIP-ZS nr 33publikowane s? w dwch stopniach zag??bienia - strona i jej podstrony.

   Na dole ka?dej strony znajduje si? metryczka z informacjami o dacie i autorze dokumentu, dacie publikacji, osobie publikuj?cej, a tak?e odno?nik do funkcji wydruku strony.

   Powrt do strony g?wnej BIP-ZS nr 33 jest mo?liwy poprzez wybranie w menu po lewej stronie odno?nika "Strona g?wna".

   Modu? wyszukiwania
   Aby przeszukiwa? serwis BIP nale?y w okienko wyszukiwarki wpisa? szukan? fraz? i klikn?? przycisk lub nacisn?? klawisz "enter". System umo?liwia przeszukiwanie aktualnych dokumentw.


   Odno?nik do portalu BIP.gov.pl
   Pod g?wnym menu znajduje si? logo BIP b?d?ce odno?nikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl.


   S?ownik skrtw stosowanych w BIP


   BIP - Biuletyn Informacji Publicznej

   Opis formatw zamieszczanych dokumentw

   (poszczeglne dokumenty mog? wyst?powa? w serwisie BIP - ZS nr 33 w kilku r?nych formatach)

   .doc - pliki w tym formacie udost?pnione s? w serwisie pod linkiem "do pobrania". Oznacza to, ?e aby odczyta? dany plik nale?y pobra? go na w?asny komputer, a nast?pnie odczyta? za pomoc? programu MS Word,

   .xls - format odczytywany za pomoc? programu MS Excel (otwarcie po pobraniu, analogicznie do dokumentw DOC).

   .zip - format plikw skompresowanych (otwarcie po pobraniu, analogicznie do dokumentw DOC).

   .pdf - format pliku mo?liwego do odczytania za pomoc? bezp?atnego programu Adobe Acrobat Reader


   Podpisa?(a): Tomasz Kulik Dokument z dnia: poniedziałek, 25 października 2010
   Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: piątek, 24 sierpnia 2018
    

   Items details

   • Hits: 3456 clicks
   • Average hits: 27.2 clicks / month
   • Last visit was 7 hours and 54 minutes ago
   • Number of words: 313
   • Number of characters: 1796
   • Created 11 years and 7 months ago at poniedziałek, 25 października 2010 by Tomasz Kulik
   • Modified 2 years and 9 months ago at piątek, 24 sierpnia 2018 by Pawe? Wysi?ski

   Tecox component by www.teglo.info