Og?oszenia PDF Drukuj Email

   2020


   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka polskiego (pobierz)
   -informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -zgoda na przetwarzenie danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj?cej si? o zatrudnienie (pobierz)


   2019


   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka niemieckiego (pobierz)
   -lista kandydatow (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)
   -informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -zgoda na przetwarzenie danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegaj?cej si? o zatrudnienie (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka angielskiego (pobierz)
   -lista kandydatow (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)
   -informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -zgoda na przetwarzenie danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka polskiego (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)
   -informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -zgoda na przetwarzenie danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela przyrody, biologii i geografii (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)
   -informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -zgoda na przetwarzenie danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela biblioteki (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)
   -informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -zgoda na przetwarzenie danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela pozalekcyjnych zaj?? wychowawczych (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)
   -informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -zgoda na przetwarzenie danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)


   2018


   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -specjalisty (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)
   -informacja o przetwarzaniu danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)
   -zgoda na przetwarzenie danych w celach rekrutacyjnych (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka polskiego (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela biblioteki (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela przyrody i biologii (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela chemii (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela podstaw przedsi?biorczo?ci (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela edukacji dla bezpiecze?stwa (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela pozalekcyjnych zaj?? wychowawczych (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela pozalekcyjnych zaj?? wychowawczych (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela przedszkola (pobierz)
   -lista kandydatw (pobierz)
   -informacja o wynikach naboru (pobierz)


   2017


   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -nauczyciela pozalekcyjnych zaj?? wychowawczych (pobierz)

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka polskiego i biblioteki (pobierz)

   Lista kandydatw na stanowisko:
   -nauczyciela pozalekcyjnych zaj?? wychowawczych (pobierz)

   Lista kandydatw na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka polskiego i biblioteki (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela przyrody i biologii (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka polskiego i biblioteki (pobierz)

   Lista kandydatw na stanowisko:
   -nauczyciela chemii (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela pozalekcyjnych zaj?? wychowawczych (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela chemii (pobierz)

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -nauczyciela pozalekcyjnych zaj?? wychowawczych (pobierz)

   Lista kandydatw na wolne stanowisko:
   -nauczyciela pozalekcyjnych zaj?? wychowawczych (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela pozalekcyjnych zaj?? wychowawczych (pobierz)

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -nauczyciela przyrody i biologii (pobierz)

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka angielskiego (pobierz)

   Lista kandydatw na stanowisko:
   -nauczyciela przyrody i biologii (pobierz)

   Lista kandydatw na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka angielskiego (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka angielskiego (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela przyrody i biologii (pobierz)


   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka francuskiego (pobierz)

   Lista kandydatw na wolne stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka francuskiego (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka francuskiego (pobierz)


   2015

   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -nauczyciel j?zyka polskiego (pobierz)

   Lista kandydatw na wolne stanowisko:
   -nauczyciel j?zyka polskiego (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciel j?zyka polskiego (pobierz)


   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -referent (pobierz)

   Lista kandydatw na wolne stanowisko:
   -referent (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -referent (pobierz)


   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -specjalista ds. p?ac (pobierz)

   Lista kandydatw na wolne stanowisko:
   -specjalista ds. p?ac (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -specjalista ds. p?ac (pobierz)


   Informacja o wynikach naboru na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka francuskiego (pobierz)

   Lista kandydatw na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka francuskiego (pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka francuskiego (pobierz)


   2014

   Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka francuskiego(pobierz)

   Dyrektor Zespo?u Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej og?asza nabr na stanowisko:
   -nauczyciela j?zyka francuskiego (pobierz)

   Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: poniedziałek, 25 października 2010
   Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: środa, 05 lutego 2020
    

   Items details

   • Hits: 11917 clicks
   • Average hits: 93.8 clicks / month
   • Last visit was 5 hours and 7 minutes ago
   • Number of words: 3255
   • Number of characters: 23905
   • Created 11 years and 7 months ago at poniedziałek, 25 października 2010 by Pawe? Wysi?ski
   • Modified one month and 3 months ago at środa, 05 lutego 2020 by Pawe? Wysi?ski

   Tecox component by www.teglo.info