zamkni?te PDF Drukuj Email

   Dostawa wyposa?enia i sprz?tu komputerowego wraz z instalacj?/ monta?em do sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego.


   Og?oszenie o zamwieniu (pobierz plik)

   Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia (pobierz plik)

   Formularz ofertowy 1A (pobierz plik)

   Formularz ofertowy 1B (pobierz plik)

   O?wiadczenie 2A (pobierz plik)

   O?wiadczenie 2B (pobierz plik)

   Wzr umowy (pobierz plik)

   Wykaz wykonanych us?ug (pobierz plik)

   Odpowiedzi na pytanie dotycz?ce sprawy nr ZSS 33. 371-4/2021 :

   Wykaz z?o?onych ofert na realizacj? zamwienia w post?powaniu nr: 204861-2012

   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

   Og?oszenie o udzieleniu zamwienia.


   Dostawa sprz?tu komputerowego wraz z instalacj?/ monta?em do sal lekcyjnych .


   Og?oszenie o zamwieniu (pobierz plik)

   Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia (pobierz plik)

   Formularz ofertowy 1A (pobierz plik)

   O?wiadczenie 2A (pobierz plik)

   O?wiadczenie 2B (pobierz plik)

   Wzr umowy (pobierz plik)

   Wykaz wykonanych us?ug (pobierz plik)

   WYKAZ Z?O?ONYCH OFERT NA REALIZACJ? ZAMWIENIA W POST?POWANIU prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

   Dostaw? sprz?tu komputerowego oraz RTV z mocowaniem wraz z instalacj?/monta?em do sal lekcyjnych w Zespole Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. (pobierz plik)

   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (pobierz plik)

   Og?oszenie o udzieleniu zamwienia. (pobierz plik)


   Zesp? Szk? Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej w Bydgoszczy prosi o przedstawienie oferty cenowej
   w prowadzonym post?powaniu, ktrego przedmiotem jest zakup mebli biurowych oraz wyposa?enia sal szkolnych dla potrzeb Zespo?u Szk?
   Nr 33, ktrych opis zawarty zosta? w dwch tabelach.


   Bydgoszcz, 12.06.2014

   Zesp? Szk? Nr 33 Specjalnych

   dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej

   ul. Swarzewska 10

   85-731 Bydgoszcz

   NIP 554 11 03 286

   Pobierz za??cznik (pobierz)


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (pobierz)

   Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: wtorek, 26 października 2010
   Edytowa?: Administrator Edycja z dnia: wtorek, 02 września 2014
    

   Items details

   • Hits: 2018 clicks
   • Average hits: 15.9 clicks / month
   • Last visit was 9 hours and 42 minutes ago
   • Number of words: 986
   • Number of characters: 7118
   • Created 11 years and 7 months ago at wtorek, 26 października 2010 by Tomasz Kulik
   • Modified 6 years and 8 months ago at wtorek, 02 września 2014 by Administrator

   Tecox component by www.teglo.info