Regulaminy, zarządzenia PDF Drukuj Email

   RODO
   klauzula informacyjna - pracownik
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)

   RODO
   klauzula informacyjna - uczeń
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Zarządzenie Dyrektora Nr 19/2018
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej z dnia 08.10.2018
   w sprawie oceny pracy nauczycieli (pobierz)

   Załącznik nr 1
   Zasady oceny pracy nauczycieli (pobierz)

   Załącznik nr 2
   Regulamin określający wskaźniki pracy nauczyciela (pobierz)

   Załącznik nr 3a
   Wzór karty oceny pracy - nauczyciel stażysta (pobierz)

   Załącznik nr 3b
   Wzór karty oceny pracy - nauczyciel kontraktowy w czasie stażu (pobierz)

   Załącznik nr 3c
   Wzór karty oceny pracy - nauczyciel kontraktowy (pobierz)

   Załącznik nr 3d
   Wzór karty oceny pracy - nauczyciel mianowany w czasie stażu (pobierz)

   Załącznik nr 3e
   Wzór karty oceny pracy - nauczyciel mianowany (pobierz)

   Załącznik nr 3f
   Wzór karty oceny pracy - nauczyciel dyplomowany (pobierz)


   Zarządzenie Dyrektora Nr 14/2017
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej z dnia 25.09.2017
   w sprawie warunków ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego (pobierz)


   Informacja dotycząca udostępniania danych z Jawnego Rejestru
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
   Jawny Rejestr składa się z czterech zbiorów danych i na wniosek osób zainteresowanych,
   jest do wglądu w Zespole Szkół nr 33, przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy.


   Regulamin konkursu Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin Rady Pedagogicznej
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin organizacyjny szkoły
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin pracy
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Zarządzenie Dyrektora Nr 15/2014
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej z dnia 15.12.2014 (pobierz)   Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: czwartek, 31 stycznia 2013
   Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: piątek, 05 kwietnia 2019
    

   Items details

   • Hits: 3312 clicks
   • Average hits: 36 clicks / month
   • Last visit was 5 hours and 7 minutes ago
   • Number of words: 812
   • Number of characters: 5683
   • Created 7 years and 8 months ago at czwartek, 31 stycznia 2013 by Paweł Wysiński
   • Modified one month and 5 months ago at piątek, 05 kwietnia 2019 by Paweł Wysiński

   Tecox component by www.teglo.info