Regulaminy, zarządzenia PDF Drukuj Email

   Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)

   Zarządzenie Dyrektora Nr 6/2024
   w sprawie wprowadzenia: Polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)   RODO
   klauzula informacyjna - pracownik
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)

   RODO
   klauzula informacyjna - uczeń
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Informacja dotycząca udostępniania danych z Jawnego Rejestru
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
   Jawny Rejestr składa się z czterech zbiorów danych i na wniosek osób zainteresowanych,
   jest do wglądu w Zespole Szkół nr 33, przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy.


   Regulamin konkursu Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin Rady Pedagogicznej
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin organizacyjny szkoły
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin pracy
   w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)

   Zarządzenie Dyrektora Nr 5/2024
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej z dnia 25.03.2024 (pobierz)
   Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: czwartek, 31 stycznia 2013
   Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: czwartek, 25 kwietnia 2024
    

   Items details

   • Hits: 5468 clicks
   • Average hits: 40.2 clicks / month
   • Last visit was 19 hours and 53 minutes ago
   • Number of words: 511
   • Number of characters: 3636
   • Created a year and 4 months ago at czwartek, 31 stycznia 2013 by Paweł Wysiński
   • Modified 34 days ago at czwartek, 25 kwietnia 2024 by Paweł Wysiński

   Tecox component by www.teglo.info