Regulaminy, zarządzenia PDF Drukuj Email

   Zarządzenie Dyrektora Nr 14/2017
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej z dnia 25.09.2017
   w sprawie warunków ponownego wykorzystywania informacji z sektora publicznego (pobierz)


   Polityka bezpieczeństwa
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Informacja dotycząca udostępniania danych z Jawnego Rejestru
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
   Jawny Rejestr składa się z czterech zbiorów danych i na wniosek osób zainteresowanych,
   jest do wglądu w Zespole Szkół Nr 33, przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy.


   Regulamin konkursu Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin Rady Pedagogicznej
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin organizacyjny szkoły
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Regulamin pracy
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


   Zarządzenie Dyrektora Nr 15/2014
   w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej z dnia 15.12.2014 (pobierz)   Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: czwartek, 31 stycznia 2013
   Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: sobota, 25 listopada 2017
    

   Items details

   • Hits: 2280 clicks
   • Average hits: 36.2 clicks / month
   • Last visit was a day and 41 minutes ago
   • Number of words: 415
   • Number of characters: 2981
   • Created 5 years and 3 months ago at czwartek, 31 stycznia 2013 by Paweł Wysiński
   • Modified 5 months ago at sobota, 25 listopada 2017 by Paweł Wysiński

   Tecox component by www.teglo.info