RODO PDF Drukuj Email

   RODO
   Obowi?zki Inspektora Ochrony Danych (IOD)
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej
   pe?ni Pani Edyta Ksobiak
   tel. 52 345-28-17,
   e-mail: iod@zs33. bydgoszcz.pl.


   RODO
   klauzula informacyjna - pracownik
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)

   RODO
   klauzula informacyjna - ucze?
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)

   RODO
   klauzula informacyjna - osoba wsp?pracuj?ca nie b?d?ca pracownikiem
   w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)



   Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: czwartek, 23 sierpnia 2018
   Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: środa, 19 lutego 2020
    

   Items details

   • Hits: 1560 clicks
   • Average hits: 48.8 clicks / month
   • Last visit was 3 days ago
   • Number of words: 206
   • Number of characters: 1415
   • Created 2 years and 8 months ago at czwartek, 23 sierpnia 2018 by Pawe? Wysi?ski
   • Modified one month and 2 months ago at środa, 19 lutego 2020 by Pawe? Wysi?ski

   Tecox component by www.teglo.info