Sprawozdania PDF Drukuj Email

   Sprawozdania finansowe


   Bilans jednostki za 2018 r. (pobierz)


   Informacja dodatkowa za 2018 r (pobierz)


   Majątek trwały wg pozycji bilansowych (pobierz)


   Rachunek zysków i strat za 2018 r. (pobierz)


   Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r. (pobierz)


   Podpisał(a): Paweł Wysiński Dokument z dnia: czwartek, 09 maja 2019
   Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: czwartek, 09 maja 2019
    

   Items details

   • Hits: 123 clicks
   • Average hits: 24.6 clicks / month
   • Last visit was a day and 06 hours 50 minutes ago
   • Number of words: 131
   • Number of characters: 906
   • Created 5 months ago at czwartek, 09 maja 2019 by Paweł Wysiński
   • Modified 5 months ago at czwartek, 09 maja 2019 by Paweł Wysiński

   Tecox component by www.teglo.info