Sprawozdania PDF Drukuj Email

   Sprawozdania finansowe

   Bilans jednostki za 2019 r. (pobierz)

   Informacja dodatkowa za 2019 r. (pobierz)

   Rachunek zysków i strat za 2019 r. (pobierz)

   Zestawienie obrotów i sald za 2019 r. (pobierz)

    

   Bilans jednostki za 2018 r. (pobierz)

   Informacja dodatkowa za 2018 r. (pobierz)

   Rachunek zysków i strat za 2018 r. (pobierz)

   Majątek trwały wg pozycji bilansowych (pobierz)

   Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r. (pobierz)


   Podpisał(a): Paweł Wysiński Dokument z dnia: czwartek, 09 maja 2019
   Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: poniedziałek, 11 maja 2020
    

   Items details

   • Hits: 339 clicks
   • Average hits: 21.2 clicks / month
   • Last visit was 50 years and 8 months ago
   • Number of words: 204
   • Number of characters: 1376
   • Created one month and 4 months ago at czwartek, 09 maja 2019 by Paweł Wysiński
   • Modified 5 months ago at poniedziałek, 11 maja 2020 by Paweł Wysiński

   Tecox component by www.teglo.info