Sprawozdania PDF Drukuj Email

   Sprawozdania finansowe

   Bilans jednostki za 2019 r.(pobierz)

   Informacja dodatkowa za 2019 r.(pobierz)

   Rachunek zyskw i strat za 2019 r.(pobierz)

   Zestawienie obrotw i sald za 2019 r. (pobierz)

   Bilans jednostki za 2018 r. (pobierz)

   Informacja dodatkowa za 2018 r.(pobierz)

   Rachunek zyskw i strat za 2018 r.(pobierz)

   Maj?tek trwa?y wg pozycji bilansowych(pobierz)

   Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r. (pobierz)


   Podpisa?(a): Pawe? Wysi?ski Dokument z dnia: czwartek, 09 maja 2019
   Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: poniedziałek, 11 maja 2020
    

   Items details

   • Hits: 459 clicks
   • Average hits: 23 clicks / month
   • Last visit was a day and 05 hours 18 minutes ago
   • Number of words: 204
   • Number of characters: 1364
   • Created one month and 8 months ago at czwartek, 09 maja 2019 by Pawe? Wysi?ski
   • Modified 8 months ago at poniedziałek, 11 maja 2020 by Pawe? Wysi?ski

   Tecox component by www.teglo.info