Prawo Drukuj

Akty prawne

2019

1. Statut Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy - 30.10.2019 (do pobrania)

2018

1. Statut Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy - 29.08.2018 (do pobrania)

2. Statut Szko?y Podstawowej nr 52 w Bydgoszczy - 29.08.2018 (do pobrania)

3. Statut XIX Liceum Oglnokszta?c?cego w Bydgoszczy - 29.08.2018 (do pobrania)

4. Statut Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy - 22.06.2018 (do pobrania)

5. Statut XIX Liceum Oglnokszta?c?cego w Bydgoszczy - 18.06.2018 (do pobrania)

2017

1. Statut Zespo?u Szk? nr 33 w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

2. Statut Przedszkola nr 81 w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

3. Statut Szko?y Podstawowej nr 52 w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

4. Statut Gimnazjum Nr 42 w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

5. Statut XIX Liceum Oglnokszta?c?cego w Bydgoszczy - 22.11.2017 (do pobrania)

ARCHIWUM

Statuty - ARCHIWUM od 2009 do 2016 (do pobrania)


Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: poniedziałek, 25 października 2010
Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: środa, 30 września 2020
 

Items details

Tecox component by www.teglo.info