Regulaminy, zarządzenia Drukuj

RODO
klauzula informacyjna - pracownik
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)

RODO
klauzula informacyjna - uczeń
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


Informacja dotycząca udostępniania danych z Jawnego Rejestru
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
Jawny Rejestr składa się z czterech zbiorów danych i na wniosek osób zainteresowanych,
jest do wglądu w Zespole Szkół nr 33, przy ul. Skłodowskiej-Curie 4 w Bydgoszczy.


Regulamin konkursu Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


Regulamin Rady Pedagogicznej
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


Regulamin organizacyjny szkoły
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


Regulamin pracy
w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej (pobierz)


Zarządzenie Dyrektora Nr 10/2021
w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej z dnia 06.09.2021
Procedura przetwarzania danych uczniów i wychowanków

Zarządzenie Dyrektora Nr 15/2014
w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej z dnia 15.12.2014 (pobierz)Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: czwartek, 31 stycznia 2013
Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: piątek, 22 października 2021
 

Items details

Tecox component by www.teglo.info