RODO Drukuj

RODO
Obowi?zki Inspektora Ochrony Danych (IOD)
w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej
pe?ni Pani Edyta Ksobiak
tel. 52 345-28-17,
e-mail: iod@zs33. bydgoszcz.pl.


RODO
klauzula informacyjna - pracownik
w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)

RODO
klauzula informacyjna - ucze?
w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)

RODO
klauzula informacyjna - osoba wsp?pracuj?ca nie b?d?ca pracownikiem
w Zespole Szk? nr 33 Specjalnych dla Dzieci i M?odzie?y Przewlekle Chorej (pobierz)Podpisa?(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: czwartek, 23 sierpnia 2018
Edytowa?: Pawe? Wysi?ski Edycja z dnia: środa, 19 lutego 2020
 

Items details

Tecox component by www.teglo.info