Sprawozdania Drukuj

Sprawozdania finansowe

Bilans jednostki za 2019 r. (pobierz)

Informacja dodatkowa za 2019 r. (pobierz)

Rachunek zysków i strat za 2019 r. (pobierz)

Zestawienie obrotów i sald za 2019 r. (pobierz)

 

Bilans jednostki za 2018 r. (pobierz)

Informacja dodatkowa za 2018 r. (pobierz)

Rachunek zysków i strat za 2018 r. (pobierz)

Majątek trwały wg pozycji bilansowych (pobierz)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r. (pobierz)


Podpisał(a): Paweł Wysiński Dokument z dnia: czwartek, 09 maja 2019
Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: poniedziałek, 11 maja 2020
 

Items details

Tecox component by www.teglo.info