zamknięte PDF Drukuj Email

   Dostawa wyposażenia i sprzętu komputerowego wraz z instalacją/ montażem do sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego.


    

    

   Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik)

   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz plik)

   Formularz ofertowy 1A (pobierz plik)

   Formularz ofertowy 1B (pobierz plik)

   Oświadczenie 2A (pobierz plik)

   Oświadczenie 2B (pobierz plik)

   Wzór umowy (pobierz plik)

   Wykaz wykonanych usług (pobierz plik)

    

   Odpowiedzi na pytanie dotyczące sprawy nr ZSS 33. 371-4/2021 :

    

   Wykaz złożonych ofert na realizację zamówienia w postępowaniu  nr: 204861-2012

   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej.

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

    


   Dostawa sprzętu komputerowego wraz z instalacją/ montażem do sal lekcyjnych .


    

    

   Ogłoszenie o zamówieniu (pobierz plik)

   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (pobierz plik)

   Formularz ofertowy 1A (pobierz plik)

   Oświadczenie 2A (pobierz plik)

   Oświadczenie 2B (pobierz plik)

   Wzór umowy (pobierz plik)

   Wykaz wykonanych usług (pobierz plik)

    

    

    

   WYKAZ ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

   Dostawę sprzętu komputerowego oraz RTV z mocowaniem wraz z instalacją/montażem do sal lekcyjnych w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy. (pobierz plik)

    

   Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej. (pobierz plik)

    

   Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (pobierz plik)

    

    

    


    

   Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy prosi o przedstawienie oferty cenowej
   w prowadzonym postępowaniu, którego przedmiotem jest zakup mebli biurowych oraz wyposażenia sal szkolnych dla potrzeb Zespołu Szkół
   Nr 33, których opis zawarty został w dwóch tabelach.


    

   Bydgoszcz, 12.06.2014

   Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych

   dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

   ul. Swarzewska 10

   85-731 Bydgoszcz

   NIP 554 11 03 286

    

   Pobierz załącznik (pobierz)

    


   INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   (pobierz)
    

    

    

    

    


   Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: wtorek, 26 października 2010
   Edytował: Administrator Edycja z dnia: wtorek, 02 września 2014
    

   Items details

   • Hits: 2561 clicks
   • Average hits: 16.2 clicks / month
   • Last visit was 2 hours and 25 minutes ago
   • Number of words: 986
   • Number of characters: 7231
   • Created 13 years and 2 months ago at wtorek, 26 października 2010 by Tomasz Kulik
   • Modified 9 years and 3 months ago at wtorek, 02 września 2014 by Administrator

   Tecox component by www.teglo.info