Sprawozdania PDF Drukuj Email

   Sprawozdania finansowe

    

   Bilans jednostki za 2021 r. (pobierz)

   Informacja dodatkowa za 2021 r. (pobierz)

   Rachunek zysków i strat za 2021 r. (pobierz)

   Majątek trwały wg pozycji bilansowych za 2021 r.(pobierz)

   Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 r. (pobierz)

    

   Bilans jednostki za 2020 r. (pobierz)

   Informacja dodatkowa za 2020 r. (pobierz)

   Rachunek zysków i strat za 2020 r. (pobierz)

   Majątek trwały wg pozycji bilansowych za 2020 r.(pobierz)

   Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 r. (pobierz)

    

   Bilans jednostki za 2019 r. (pobierz)

   Informacja dodatkowa za 2019 r. (pobierz)

   Rachunek zysków i strat za 2019 r. (pobierz)

   Zestawienie obrotów i sald za 2019 r. (pobierz)

    

   Bilans jednostki za 2018 r. (pobierz)

   Informacja dodatkowa za 2018 r. (pobierz)

   Rachunek zysków i strat za 2018 r. (pobierz)

   Majątek trwały wg pozycji bilansowych (pobierz)

   Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r. (pobierz)


   Podpisał(a): Paweł Wysiński Dokument z dnia: czwartek, 09 maja 2019
   Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: środa, 08 czerwca 2022
    

   Items details

   • Hits: 1145 clicks
   • Average hits: 25.4 clicks / month
   • Last visit was 53 years and ago
   • Number of words: 392
   • Number of characters: 2873
   • Created 3 years and 9 months ago at czwartek, 09 maja 2019 by Paweł Wysiński
   • Modified 8 months ago at środa, 08 czerwca 2022 by Paweł Wysiński

   Tecox component by www.teglo.info