Kontrole PDF Drukuj Email

   rok 2018

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   rok 2017

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Raport z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2016

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2015

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2014

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2013

   - Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2012

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

    

   rok 2011

   - Protokół kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego

   do pobrania

   - Protokół kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych

   do pobrania

   - Protokół kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznym gimnazjum

   do pobrania

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2010

   - Protokół kontroli zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów

   do pobrania


   Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: poniedziałek, 25 października 2010
   Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: wtorek, 12 czerwca 2018
    

   Items details

   • Hits: 3829 clicks
   • Average hits: 40.7 clicks / month
   • Last visit was 7 hours and 55 minutes ago
   • Number of words: 747
   • Number of characters: 5205
   • Created 7 years and 10 months ago at poniedziałek, 25 października 2010 by Tomasz Kulik
   • Modified 3 months ago at wtorek, 12 czerwca 2018 by Paweł Wysiński

   Tecox component by www.teglo.info