Kontrole PDF Drukuj Email

   rok 2022

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2021

   - Protokół kontroli pracodawcy przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   - Wystąpienie - inspektor pracy

   do pobrania

    

   rok 2019

   - Protokół kontroli ZUS przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2018

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   Przedmiot i zakres kontroli: Wykorzystanie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w latach 2016-2017

   do pobrania

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   Przedmiot i zakres kontroli: Gospodarowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w latach 2016-2017

   do pobrania

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2017

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Raport z kontroli w trybie uproszczonym przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2016

   - Protokół kontroli przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   przez pracownika Wydziału Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą w Toruniu

   do pobrania

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2015

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2014

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2013

   - Protokół kontroli planowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2012

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

    

   rok 2011

   - Protokół kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku programów wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych z oddziałami przedszkolnymi i innych formach wychowania przedszkolnego

   do pobrania

   - Protokół kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznych szkołach podstawowych

   do pobrania

   - Protokół kontroli prawidłowości dopuszczania do użytku w szkole programów nauczania w publicznym gimnazjum

   do pobrania

   - Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

   do pobrania

   - Protokół kontroli doraźnej przeprowadzonej w Zespole Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

   do pobrania

    

   rok 2010

   - Protokół kontroli zgodności prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania z przepisami prawa w zakresie dotyczącym arkuszy ocen uczniów

   do pobrania


   Podpisał(a): Izabela Maciejewska Dokument z dnia: poniedziałek, 25 października 2010
   Edytował: Paweł Wysiński Edycja z dnia: niedziela, 13 lutego 2022
    

   Items details

   • Hits: 5907 clicks
   • Average hits: 37.4 clicks / month
   • Last visit was 3 hours and 19 minutes ago
   • Number of words: 1128
   • Number of characters: 7871
   • Created 13 years and 2 months ago at poniedziałek, 25 października 2010 by Tomasz Kulik
   • Modified one month and 10 months ago at niedziela, 13 lutego 2022 by Paweł Wysiński

   Tecox component by www.teglo.info